Články z médií

3.4.2018  Kácejí je i sázejí

Publikováno: Týdeník Karvinsko
Strana: 12
Autor: Kutěj Richard

Rubrika: Stromy ve městě

KARVINSKO - Jejich kácení většinou bedlivě sleduje veřejnost a ptá se proč. Řeč je o městských stromech a křovinách. Města tvrdí, že kácení nikdy není samoúčelné a vše se snaží řešit i výsadbou nových. Hlavní doba této sledované údržby zeleně právě probíhá.

Necelých 300 stromů plánuje letos vykácet například Bohumín. "Některé rostou nešťastně v ochranných pásmech sítí, jiné překážejí a omezují okolní mnohem hodnotnější stromy. Nejčastějším důvodem je ale zdravotní stav," říká mluvčí zdejší radnice Lucie Balcarová.
"Držíme se pravidla, že každý vykácený strom musí nahradit tři nové. A daří se nám to. Za posledních osm let jsme v Bohumíně vysázeli 4864 stromů a naopak vykáceli 1418 stromů," dodal starosta Bohumína Petr Vícha s tím, že i letos má město v plánu vysázet přes 350 stromů a 650 keřů. Nejvíce jich přibude v okolí dálnice a přivaděče ve Starém Bohumíně v  rámci projektu výsadby tzv. izolační zeleně. Na to získalo město dotaci z  Evropské unie ve výši 1,3 milionu korun.

Kácí se také v Karviné, důvody jsou vesměs podobné. "Nyní připravujeme jednu z větších akcí, kácení suchých a poškozených dřevin v parku Boženy Němcové," uvedl jeden příklad mluvčí karvinského magistrátu Lukáš Hudeček. "Kácení je povolováno pouze ze závažných důvodů. Je posuzován zdravotní stav dřevin, stabilita, vitalita, perspektiva vývoje a celkový vliv dřeviny na okolní krajinu," dodává. "Náhradní výsadba se zpravidla provádí v místech, kde se dřeviny kácely. V případě, že toto není možné, například jsou zde inženýrs ké sítě, máme připravená místa v  jiných částech města.Rovněž vycházíme z ankety Stromy pro Karvinou, tedy vysazujeme i na  místech, kde si to přejí občané," doplnil mluvčí karvinského magistrátu.

Kácení 37 stromů a 1676 keřů povolil v březnu orlovský městský úřad. "Především je to ze zdravotních a bezpečnostních důvodů, kácí se také na  soukromých pozemcích občanů," řekla mluvčí radnice Nataša Cibulková. Náhradní výsadba počítá podle březnových plánů s výsadbou 60 stromů a  3300 keřů.

Ve městě Český Těšín, tedy bez šesti okrajových částí připojených po válce, roste na městských pozemcích více než 7300 stromů. "Provedli jsme náročnou pasportizaci, zahrnující i fotografii a podrobný popis, což nám v tak velkém množství pomáhá hledat problémové jedince a  umožňuje individuální péči. Evidence pomáhá i při řešení pojistných událostí," říká zdejší referentka městské zeleně Lada Večeřová.

Okolo 150 stromů padlo letos v Havířově. "Hlavními důvody bývá provozně-bezpečnostní hledisko, zdravotní stav, ale také sadovnické a  výchovné probírky," vysvětluje mluvčí havířovského magistrátu Jana Dybová. Také zde pak plánují vysadit desítky nových stromů a stovky keřů.

PROČ SE DO NICH ZAŘEZÁVAJÍ PILY
Stromy podle vyjádření měst padají nejčastěji kvůli zdravotnímu stavu, někdy rostou na nevhodných místech, ustupují také různým stavbám a investičním akcím. Zde ale často kácejí i  jiné subjekty než města, například správci inženýrských sítí.

BROUKOVIŠTĚ, PLAZOVIŠTĚ I HADNÍK
Jedním z míst, kde se letos v Bohumíně kácelo, je přírodní areál Gliňoč. "Citlivá regenerace zlepší odtokové poměry a zvýší zadržení vody v krajině, zároveň počítá se vznikem nových vodních ploch i hnízdišti pro chráněné druhy zvířat," vysvětluje mluvčí radnice Lucie Balcarová. Součástí ekologického projektu je i kácení 109 stromů. Jedním z důvodů je prosvětlení tůní kvůli podmínkám pro rozmnožování obojživelníků. Dřevní hmota tu zůstane a využije se na  úkryty pro zvláště chráněné druhy. Pro ně vzniknou broukoviště, plazoviště, hadník a zimoviště pro obojživelníky.

STROM ZVEDAL HROBY, DUBINA PROKOUKNE
Jasan ztepilý musel letos padnout například v areálu hřbitova v Karviné-Dolech. Kořeny stromu vrůstaly do hrobových míst a nadzvedávaly je, čímž vzniká škoda značného rozsahu. Město plánuje náhradní výsadbu. Popadané a polámané stromy a větve zmizí letos z  levého přítoku Bezejmenného potoka v areálu karvinského lesoparku Dubina. Dojde také k odstranění nevhodné zeleně z koryta, protože způsobuje jeho zanášení a také snižování průtoku.

V. ETAPA PLNÁ NOVÝCH KEŘŮ
Tři stromy padnou, čtrnáct jich bude vysázeno. Takový je "zelený" plán v rámci regenerace orlovského sídliště V.etapy. Nově zde má přibýt i  1676 keřů.

PŘÍSTROJOVÁ METODA
Město Český Těšín uvádí, že u zajímavých starých stromů v parcích se často provádí tzv. tahová zkouška. Jde o  přístrojovou metodu, která zjistí bezpečnost stromu. Následně odborník navrhne způsob ošetření - například redukční řez, či instalaci dynamické vazby v koruně.


Zpět   Vytisknout


Aktuality26.6.2018
Proč stát hází městům klacky pod nohy?

Stát by měl městům a obcím pomáhat řešit problémy. Od voleb do  poslanecké sněmovny uplynulo půl roku, ale novou vládu s důvěrou stále ještě nemáme. To ale kupodivu nevadí, přináší to velkou stabilitu. Alespoň se totiž nemění k horšímu zákony. Přesto máme ve městech pocit, že nám ministerstva namísto pomoci hází naopak klacky pod nohy. Posuďte sami.17.6.2018
Návštěvníky Havířova v květech nejvíce zaujalo květinové ztvárnění králíků z klobouku

Senátor Petr Vícha si v půlce června nenechal ujít jubilejní 20. ročník floristické soutěže Havířov v květech, tentokrát s mottem České století. Nejmladší město Česka tak po roce opět rozkvetlo.30.5.2018
Petr Vícha bude obhajovat senátorské křeslo

Potvrzeno! Bohumínský starosta a senátor Petr Vícha (ČSSD) bude na  v podzimních senátních volbách obhajovat už potřetí post senátora. Oficiálně o tom v minulých dnech rozhodla v Havířově obvodní nominační konference ČSSD.20.3.2018
Školáci z Bohumína předali Petru Víchovi pocitovou mapu

Zástupci žákovského parlamentu a společensko-vědního kroužku ze ZŠ Beneše v centru Bohumína debatovali v pondělí 19. března odpoledne se starostou Bohumína a senátorem Petrem Víchou a předali mu pocitovou mapu. Děti v ní označily lokality, v nichž se cítí dobře, i ty, které vnímají jako zanedbané nebo potenciálně nebezpečné. Starosta se při besedě s žáky tak bavil, že málem propásl schůzku s hejtmanem.

Copyright © 2007 - 2018 Petr Vícha  | web&design by delameweby.cz | Valid XHTML 1.0  | Počet návštev: 327191