Články z médií

22.12.2017  Bohumín vyhlásil bezdoplatkové zóny

Publikováno: ČT 1
Autor: Kotková Denisa, Šelepová Eva, Pirkl Jan

Pořad: Události v regionech - Ostrava (18:00 hodin)

Jan PIRKL, moderátor
--------------------
Je 18. hodin a začínají poslední předvánoční Události v regionech. Vítá vás u nich Jan Pirkl. Dobrý večer.

Bohumín je ode dneška prvním městem v  regionu, které zavedlo takzvané bezdoplatkové zóny. V lokalitách, kde statistiky policistů a sociálních pracovníků dokázaly zvýšený výskyt takzvaných negativních sociálních jevů, tak úřady už nebudou vyplácet doplatek na bydlení nikomu, kdo se tam nově nastěhuje. O zavedení opatření usilují i další města. Zatímco ta v něm vidí možnost, jak regulovat byznys s chudobou, organizace, které pracují s lidmi z  vyloučených lokalit, ho mají za protiústavní.

Lucie BALCAROVÁ, mluvčí Bohumína
--------------------
Momentálně se nacházíme na pěší zóně v centru Bohumína. A celá pěší zóna je teď nově vyhlášena bezdoplatkovou zónou, a to hlavně kvůli tomuto domu. Slouží převážně k ubytování sociálně slabším a dělá to tady velké problémy.

Eva ŠELEPOVÁ, redaktorka
Denisa KOTKOVÁ, redaktorka
redaktorka
--------------------
Například krádeže, výtržnictví nebo absence dětí ve školních lavicích jsou tady i v dalších 2 vyloučených lokalitách téměř na denním pořádku. Město doufá, že omezení dávek tam pomůže.

Petr VÍCHA, starosta Bohumína /ČSSD/
--------------------
Je třeba říct, že se to nedotýká nikoho, kdo v té lokalitě teď v tuto chvíli bydlí. Jediný cíl toho opatření je, aby tam další lidé na  sociálních dávkách nepřibývali. Každý tedy bude vědět, že to je lokalita, kde nedostane dávku a předpokládáme, že se tam nebude stěhovat.

Eva ŠELEPOVÁ, redaktorka
Denisa KOTKOVÁ, redaktorka
redaktorka
--------------------
Podobně jako Bohumín usilují o zavedení bezdoplatkových zón i další města v regionu. Například Bruntál, Karviná a nebo Ostrava. Ubytovna v  Ostravě-Jihu. Ani tady by budoucí nájemníci neměli dostávat doplatek na  bydlení. Zatím není nic jisté. Majitel zařízení ale s opatřením zásadně nesouhlasí. Podle něj je ubytovna pro řadu lidí poslední možností. A bez doplatku by nemuseli dosáhnout ani na takové bydlení.

Daniel FATURA, provozovatel ubytovny
--------------------
Lidé, kteří na těch ubytovnách bydlí, tak nemají možnost jít do  klasického nájemního bydlení, protože mají dluhy na nájmu, na energiích, jsou v exekucích.

Eva ŠELEPOVÁ, redaktorka
Denisa KOTKOVÁ, redaktorka
redaktorka
--------------------
Podobný příběh má i Žaneta Kalejová. Na ubytovnu se s partnerem a 3 dětmi přistěhovala v únoru. Za 2 pokoje platí měsíčně téměř 10 tisíc korun. Proč jste vlastně teďka na té ubytovně, proč jste si nevolila rovnou nějaký ten byt?

Žaneta KALEJOVÁ, nájemnice
--------------------
Takhle, zkoušeli jsme, jako zkoušela jsem, ale většinou chtějí velké kauce a na to penízky nejsou.

Eva ŠELEPOVÁ, redaktorka
Denisa KOTKOVÁ, redaktorka
redaktorka
--------------------
Proti bezdoplatkovým zónám jsou i některé organizace, jako Institut pro sociální inkluzi a nebo Platforma pro sociální bydlení. Na jejich podnět už podala senátorka Renata Chmelová stížnost k Ústavnímu soudu.

Renata CHMELOVÁ, senátorka /BEZPP/
--------------------
Opírám se o argument, že vlastně byl popřen obecný princip rovnosti. Zároveň to ustanovení vlastně je v rozporu se svobodou pohybu a pobytu. A zasahuje i do svobody podnikání.

Petr VÍCHA, starosta Bohumína /ČSSD/
--------------------
Tohle, co teď vlastně přijímáme, je takové dílčí opatření, zoufalé opatření, které má spíše opět poukázat na to, že tady je nějaký problém a  očekáváme systémové řešení od ministerstev.

Eva ŠELEPOVÁ, redaktorka
Denisa KOTKOVÁ, redaktorka
redaktorka
--------------------
Doplatky na bydlení letos přišly stát už na téměř 2,25 miliardy korun. Nejvíc, víc než 0,5 miliardy, putovalo do Moravskoslezského kraje, kde dávku pobírá vůbec nejvíc domácností. Eva Šelepová a Denisa Kotková, Česká televize.

Jan PIRKL, moderátor
--------------------
A ve vysílání už po telefonu vítám starostu Bohumína, pana Petra Víchu. Hezký dobrý večer.

Petr VÍCHA, starosta Bohumína /ČSSD/
--------------------
Hezký večer vám i posluchačům.

Jan PIRKL, moderátor
--------------------
Pane starosto, podle čeho jste přesně vybírali ty lokality, které se toho nového opatření dotýkají?

Petr VÍCHA, starosta Bohumína /ČSSD/
--------------------
Tak my samozřejmě moc dobře víme, kde nás bota tlačí, a to už delší dobu, a proto jsme si vytipovali lokality, ve kterých víme, že je zvýšený počet přestupků, zvýšený počet zásahů městské policie a dokonce zvýšený počet trestných činů. Proto jsme oslovili ty příslušné instituce, udělali jsme si tam průzkum, to nám potvrdilo, a proto jsme požádali městský úřad o vyhlášení tohoto opatření těchto zón.

Jan PIRKL, moderátor
--------------------
To vaše nové opatření se nebude týkat lidí, kteří už v těch zónách bydlí a pobírají ty doplatky na bydlení. Budete je chtít nějak řešit i je, nějakým vaším opatřením?

Petr VÍCHA, starosta Bohumína /ČSSD/
--------------------
No, podívejte se, my máme dostatečný počet vlastních bytů, máme jich 4300, a mezi těmi jsou i naše sociální byty, kde velmi dobře spolupracujeme s Armádou spásy. Dosud ale nemělo smysl komukoliv z té ubytovny dát byt, který provozuje Armáda spásy se sociální prací, velmi dobře, protože na to místo v ubytovně by nám druhý den přišla mnohačetná rodina třeba z jiného města a problém by se nevyřešil. Jestli začnou ty zóny fungovat, my můžeme poskytnout sociální práci s Armádou spásy těm lidem v jiné lokalitě, ale když budeme mít jistotu, že už do té ubytovny nepřijdou další lidé.

Jan PIRKL, moderátor
--------------------
A nemáte strach, že se třeba lidé přesunou do jiných měst, ti sociálně slabí?

Petr VÍCHA, starosta Bohumína /ČSSD/
--------------------
Tak pokud se přesunou do jiných měst, tak samozřejmě já budu jenom rád, ale tady nejde o hrát ping pong s ostatními obcemi, tady znovu podotýkám, i toto opatření je pouze zoufalé poukázání na ten problém, který bohužel ministerstva dlouhou dobu vůbec neřeší. A je třeba přijmout systémové opatření a to zejména to, aby se vyplácely pouze dávky ve výši obvyklých nákladů na bydlení a nikoliv trojnásobek toho, co se platí obvykle v městských bytech.

Jan PIRKL, moderátor
--------------------
Budete tedy nějak iniciovat vy osobně, respektive město Bohumín nějaké nové zákonné opatření, které by upravovalo ty doplatky na bydlení?

Petr VÍCHA, starosta Bohumína /ČSSD/
--------------------
Já mám velmi tlustou korespondenci s ministerstvy i Generálním ředitelstvím úřadu práce, i tady s místní pobočkou úřadu práce, kde permanentně poukazujeme na to, že úřad práce nepostupuje správně a  zatímco do našich bytů, kde je nájemné 55 korun za metr čtvereční, tak do těchto ubytoven vyplácí dvojnásobné, trojnásobné dávky a plýtvá tím státními penězi a vytváří se ghetta, takže samozřejmě já i ostatní starostové a Svaz města a obcí budeme dál poukazovat a věřit, že ministerstvo to vyřeší koncepčně.

Jan PIRKL, moderátor
--------------------
Vy už jste zmiňoval ten projekt, který má Bohumín s Armádou spásy, který je právě určen na bydlení sociálně slabých. Jak jste s tím, jak jste s  tímhle projektem spokojeni a plánujete případně jeho nějaké další rozšíření?

Petr VÍCHA, starosta Bohumína /ČSSD/
--------------------
My jsme velmi spokojeni. Armáda spásy má v této chvíli ve své správě několik desítek bytů a jsme připraveni ten počet postupně navyšovat. A oni s těmi lidmi sociálně pracují. A když ti lidé ale nesekají dobrotu, tak oni je vyhodí, to znamená, nutí je k tomu, aby se chovali řádně, pomáhají jim samozřejmě s těmi dluhy, díky Armádě spásy jim nasmlouvají i  firmy energie, takže ta spolupráce je velmi dobrá, ale znovu říkám, my můžeme těm lidem z těch ubytoven dát byt ve spolupráci s Armádou spásy, když budeme mít jistotu, že se nám tam nikdo nenastěhuje znovu. A k tomu má sloužit tohle opatření.

Jan PIRKL, moderátor
--------------------
Ještě poslední věc, vy jste zmiňoval, že v těch vámi vytipovaných lokalitách je podle vašeho průzkumu i podle zjištění policie mnohem vyšší kriminalita. Budete tam nějak posilovat přítomnost hlídek městské policie, případně té republikové?

Petr VÍCHA, starosta Bohumína /ČSSD/
--------------------
Městská policie tam dochází pravidelně už delší dobu a my jsme v  uplynulém roce pořídili 8 asistentů prevence kriminality, kteří již do  těchto lokalit pravidelně docházejí, takže ano, už teď se tomu věnujeme v  mnohem větší míře než ostatní lokality.

Jan PIRKL, moderátor
--------------------
A plánujete případně ještě nějak zvýšit ten počet nebo máte pocit, že  v tuhle chvíli je to dostačující?

Petr VÍCHA, starosta Bohumína /ČSSD/
--------------------
Počet těch asistentů v této chvíli je dostačující, my bychom byli rádi, kdyby nebylo potřeba vůbec těchto zvýšených hlídek a kdyby ty ubytovny zmizely.

Jan PIRKL, moderátor
--------------------
To byl starosta Bohumína, pan Petr Vícha. Děkuju, že jste byl hostem České televize.

Petr VÍCHA, starosta Bohumína /ČSSD/
--------------------
Taky děkuji, na shledanou.


Zpět   Vytisknout


Aktuality17.9.2018
Ministryně Maláčová přislíbila pomoc při řešení byznysu s chudobou

Už několik let brojí Bohumín a jeho starosta Petr Vícha proti byznysu s chudobou. Před necelým rokem proto bohumínští radní využili zákonné možnosti a jako první v ČR vyhlásili v  Bohumíně v nejproblémovějších lokalitách hned tři bezdoplatkové zóny. Nově příchozí nájemníci v nich už nemají nárok na doplatek na bydlení. Pomoc přislíbila nová ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, která v minulých dnech navštívila Moravskoslezský kraj i Bohumín.11.9.2018
Nejlepším starostou Moravskoslezského kraje je Petr Vícha z Bohumína

Starosta Bohumína a senátor Petr Vícha (ČSSD) je nejlepším starostou Moravskoslezského kraje za období 2014 - 2018. Vyplynulo to z celostátní soutěže Svazu měst a obcí (SMO) ČR. Slavnostní vyhlášení druhého ročníku proběhlo v pátek 7. září odpoledne ve  Španělském sále Pražského hradu za účasti prezidenta i čelních zástupců vlády, parlamentu i samosprávy.3.9.2018
„Na předvolební kampaň mám 300 tisíc,“ říká senátor Petr Vícha

Společnost Transparency International Česká republika (TI) zaslala senátorovi Petru Víchovi na konci srpna dotazník k transparentnosti financování a vedení předvolební kampaně do Senátu ve vztahu k  veřejnosti. Zajímá ji například financování kampaně, transparentní účet nebo volební akce. Celé znění dotazu TI včetně odpovědi Petra Víchy najdete v sekci Zeptejte se. Zpracovali jsme z něj pro Vás do článku formou rozhovoru ty nejpodstatnější informace.26.6.2018
Proč stát hází městům klacky pod nohy?

Stát by měl městům a obcím pomáhat řešit problémy. Od voleb do  poslanecké sněmovny uplynulo půl roku, ale novou vládu s důvěrou stále ještě nemáme. To ale kupodivu nevadí, přináší to velkou stabilitu. Alespoň se totiž nemění k horšímu zákony. Přesto máme ve městech pocit, že nám ministerstva namísto pomoci hází naopak klacky pod nohy. Posuďte sami.

Copyright © 2007 - 2018 Petr Vícha  | web&design by delameweby.cz | Valid XHTML 1.0  | Počet návštev: 328398