Články z médií

11.12.2008  Noví senátoři obdrželi osvědčení o zvolení

Publikováno: Veřejná správa
Strana: 5

SENÁT

V úterý 11. listopadu se v Hlavním sále Valdštejnského paláce uskutečnila konference na téma Zastupování zájmů v EU pořádaná Výborem pro záležitosti EU ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a CEBRE - Českou podnikatelskou reprezentací. Cílem konference bylo umožnit účastníkům získat všeobecný přehled o problematice zastupování zájmů v EU a pochopit rozdíly v zastupování zájmů na národní a evropské úrovni.

Týž den se sešla Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky (SKSP) na své poslední schůzi v 6. funkčním období Senátu a projednala návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o roamingu. SKSP konstatovala, že trh s roamingovými službami je již regulován nařízením (ES) č. 717/2007 s účinností od července 2007 a že Senát ani s touto regulací nesouhlasil.

Dále SKSP považuje snahy o zvýšení míry regulace a zavedení regulace nových služeb za nepřiměřené a neopodstatněné narušování soutěžního prostředí. Nakonec SKSP požaduje před zaváděním jakýchkoliv dalších regulací vyčerpávající analýzu efektivnosti současné regulace a jejích dopadů na tržní prostředí v oblasti elektronických služeb. To jsou důvody, proč SKSP vyjádřila nesouhlas s návrhem nařízení.

Člen Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost J. Štětina spolu se členy Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu S. Paukrtovou, V. Jonášem a J. Nedomou přijali delegaci Poslanecké skupiny pro spolupráci s Českou republikou Nejvyšší rady Ukrajiny, kterou vedl její předseda Viktor Taran. Ukrajinští poslanci objasnili vnitropolitickou situaci v zemi a avizovali silný zájem Ukrajiny o začlenění do euroatlantických struktur.

Dále byly diskutovány otázky energetické bezpečnosti a dopad světové finanční krize na národní ekonomiky. Jednání byl přítomen velvyslanec Ukrajiny v České republice Ivan Kuleba. Ve středu noví a staronoví senátoři, kteří byli zvoleni v říjnových volbách, obdrželi osvědčení o svém zvolení.

Získání tohoto dekretu od Státní volební komise je předposledním krokem k tomu, aby se nově zvolený senátor mohl ujmout svého mandátu. Závěrečným aktem bude za dva týdny složení ústavou předepsaného slibu na první povolební schůzi Senátu v novém složení ve středu 26. listopadu. Osvědčení o zvolení senátorům předal ministr vnitra Ivan Langer spolu s předsedou Senátu P. Sobotkou.

Odpoledne se uskutečnila společná tisková konference předsedů senátorských klubů politických stran zastoupených v Senátu.

Všechny senátorské kluby si zvolily nové vedení pro další funkční období. Předsedou senátorského klubu ODS byl zvolen Jiří Stříteský a místopředsedy senátorka Daniela Filipiová, Richard Svoboda a Miroslav Škaloud. Senátorský klub ČSSD povede Petr Vícha, 1. místopředsedkyní se stala Božena Sekaninová. Dalšími místopředsedy senátorského klubu ČSSD jsou Jaromír Jermář, Jiřina Rippelová a Marcel Chládek.

Předsedou senátorského klubu KDU-ČSL se stal Rostislav Slavotínek, 1. místopředsedou Václav Koukal a místopředsedkyní Ludmila Mullerová. Beze změn zůstává vedení senátorského klubu KOD (Klub otevřené demokracie). Předsedkyní je Soňa Paukrtová a místopředsedou Jaromír Štětina.

(bd)

Podrobnější informace o jednáních Poslanecké sněmovny a Senátu od našich stálých dopisovatelů naleznete na www.mvcr.cz/vespra


Zpět   Vytisknout


Aktuality1.1.2020
Petr Vícha: Rok 2020 přinese Bohumínu nový lesopark, dopravní terminál i nové byty

Vážení spoluobčané,

vloni jsem v novoročním proslovu nehovořil o tom, co chceme v Bohumíně udělat v uplynulém roce 2019, ale jaké jsou naše cíle na celé čtyřleté volební období. S potěšením mohu konstatovat, že se už podařilo několik úkolů splnit. Zateplili jsme domy v Jateční a Janáčkově ulici, dokončili jsme úpravu smuteční obřadní síně ve Starém Bohumíně a pokročily také přípravy na  rekonstrukci jejího interiéru. Nové chytré semafory u příjezdu do  Skřečoně by měly zpomalit dopravu. Ukončeny byly také všechny práce na  vodovodu, kanalizaci, veřejném osvětlení a úpravách v ulicích Okrajní, Čsl. legií, Kosmonautů, 5. května a J. Koczura...7.10.2019
S gymnazisty si Petr Vícha zahraje šachy už po čtyřiadvacáté

Už po čtyřiadvacáté vyzývá první muž Bohumína a senátor Petr Vícha na černobílý souboj bohumínské gymnazisty. Tradiční šachová simultánka startuje ve středu 9. října od 12:15 hodin na chodbě bohumínského Gymnázia Františka Živného.2.10.2019
Vedení Bohumína vyrazí na tradiční besedy s lidmi

Besedovat s veřejností vyrazí příští týden vedení Bohumína. Starosta a senátor Petr Vícha spolu s místostarosty Lumírem Macurou a Igorem Bruzlem se po  dvouleté pauze vrací debatovat s obyvateli městských částí. Maraton šesti setkání odstartuje v úterý 8. října odpoledne a potrvá až do  čtvrtku 10. října. Nejvášnivější řečníky s otázkami přímo na tělo přitom zástupci města odmění zcela prozaicky, a to ostrými kapesními nožíky.20.6.2019
Petr Vícha převzal záštitu nad výstavou seniorů pěti měst

Výstavu ručních prací seniorů 5 měst z Bohumína, Českého Těšína, Havířova, Karviné i Orlové hostil v červnu Bohumín.

Copyright © 2007 - 2020 Petr Vícha  | web&design by delameweby.cz | Valid XHTML 1.0  | Počet návštev: 338093