Články z médií

25.4.2013  Senát zvolil čtyři kandidáty do Ústavního soudu

Publikováno: ČRo Radiožurnál

Pořad: Hlavní zprávy (12:08 hodin)

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
V Ústavním soudu se rýsuje taková personální nouze, že by mohl zkolabovat a ani by nemohlo zasedat jeho plénum, upozornil při dnešní zastávce v Senátu prezident Miloš Zeman.

Miloš ZEMAN, prezident České republiky
--------------------
Pevně věřím, že společným úsilím splníme úkol, který je před námi, to znamená stabilizovat Ústavní soud jako nesmírně důležitou instituci.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Dodal prezident, než senátoři začali rozhodovat o jménech tří soudců a jedné soudkyně, kteří doplní sestavu této instituce. Horní komora je krátce před polednem schválila. Další čtyři navrhne Miloš Zeman v červnu. Do našeho senátního studia zdravím předsedu klubu ČSSD Petra Víchu, dobrý den.

Petr VÍCHA, předseda senátorského klubu /ČSSD/
--------------------
Dobrý den.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
A Jiřího Oberfalzera z ODS, dobrý den.

Jiří OBERFALZER, senátor /ODS/
--------------------
Dobrý den.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Nejdříve otázka pro vás, pane Oberfalzere. Bylo pro vás těžké zvažování těch nominací nebo v některých případech?

Jiří OBERFALZER, senátor /ODS/
--------------------
Nebylo to nic těžkého. Měli jsme velké množství informací o jednotlivých kandidátech a také jsme měli příležitost jak na výborech, tak i na klubu s nimi dopodrobna hovořit a znát jejich názory na některé ústavní otázky. Rozhodovalo se mi snadno.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Čili vy jste spokojen s tím výsledkem.

Jiří OBERFALZER, senátor /ODS/
--------------------
Já si myslím, že ten výsledek není špatný. Chápu, že každý kandidát dostal trošku jiný počet hlasů, protože určité výhrady vůči některým zde existují. Ale myslím si, že určitě to doplnění Ústavního soudu bude ku prospěchu jeho fungování a že rozhodně nedochází k nějaké kvalitativní újmě, v případě některých kandidátů bych řekl dokonce k významnému odbornému posílení.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Pane Vícho, jakou roli při zvažování nominací mělo hrát někdejší členství soudce v KSČ, jako u renomovaného ústavního právníka Jana Filipa, nebo působení na postu vojenského prokurátora, což je případ Jaroslava Fenyka?

Petr VÍCHA, předseda senátorského klubu /ČSSD/
--------------------
Myslím si, že to nehrálo v podstatě žádnou roli. My jsme si všechny kandidáty pozvali k nám na klub, tak jako tomu bylo i v minulosti u kandidátů, které navrhoval prezident Klaus. Tam i potom na výborech dostali spoustu otázek odborných a myslím si, že to hlasování dnes dopadlo dobře a všichni byli zvoleni a pro Ústavní soud na jeho posílení je to výborné.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Pane senátore Oberfalzere, někteří senátoři měli problém právě s minulostí Jaroslava Fenyka. Vy ne?

Jiří OBERFALZER, senátor /ODS/
--------------------
Tak já se vyhnu tomu, abych sám hodnotil za sebe nebo se vyjadřoval k tomu, jak, jak jsem sám volil. Ale jaký problém v tom určitý vidím, samozřejmě jedna věc je členství v KSČ v 80. letech, to si myslím, že nešlechtí nikoho. Ale druhá věc je působení v těchto represivních orgánech komunistického režimu. Takže samozřejmě ty výhrady zde byly a myslím si, že je také leckteří kolegové vyjádřili ve svém hlasování.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Nakonec ale, zdá se, převáželo to, že vlastně je důležité, co mají ti daní kandidáti za sebou po listopadu 89. Rozumíme tomu správně?

Jiří OBERFALZER, senátor /ODS/
--------------------
To je samozřejmě taky důležité a z mého pohledu bylo ještě navíc velmi důležité posoudit jejich skutečnou odbornost.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Pane Vícho, to, že podle dostupných informací Miloš Zeman při svých nominacích údajně vycházel z výběru předsedy Ústavního soudu Pavla Rychetského, to vám nijak nevadilo?

Petr VÍCHA, předseda senátorského klubu /ČSSD/
--------------------
Pan prezident tady přiznal, že se radil s mnoha odborníky, jmenoval pana Rychetského, jmenoval pana Baxu, předsedu Nejvyššího správního soudu, jmenoval nejvyššího státního zástupce pana Zemana a některé další. Já si myslím, že to je pochopitelné, protože my, kteří nejsme přímo z té právní branže, tak se musíme poradit při těchto záležitostech s odbornou veřejností. Pan prezident se radil, koho má navrhovat. A my jsme se samozřejmě také ptali autorit z této oblasti, jaký mají názor na tyto kandidáty. A to pro nás neprávníky z tohoto prostředí převážilo.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Pánové, čekáte, že by se nová podoba Ústavního soudu mohla odrazit na jeho, řekněme, další linii, dalším směřování? Senátor Oberfalzer.

Jiří OBERFALZER, senátor /ODS/
--------------------
Ano, já jsem dokonce přímo kladl takové otázky jednotlivým kandidátům. A týkaly se spíš určitých případů z minulosti, kdy se mi zdálo, že Ústavní soud se pohyboval mírně za hranicí svých kompetencí. A tady jsem byl odpověďmi kandidátů velmi uspokojen a jestli chcete, uvedu vám jednoduchý příklad. Zrušení voleb, či přesněji řečeno, ústavní zákon o zkrácení funkčního období Poslanecké sněmovny by nikdo z těch kandidátů nepodpořil.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Senátor Vícha.

Petr VÍCHA, předseda senátorského klubu /ČSSD/
--------------------
Já si myslím, že za všechny ty kandidáty hovoří jejich odborná praxe. Publikační činnost, pedagogická činnost, všichni jsou čitelní naprosto. Myslím si, že se zachovali v minulosti mnohokrát velmi dobře. Například pan profesor Fenyk odešel ze státního zastupitelství na protest proti vydání katarského prince a že u nich nehrozí jakékoliv ovlivňování negativní při jejich činnosti v Ústavním soudu.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Tolik předseda senátorského klubu ČSSD Petr Vícha a také senátor ODS Jiří Oberfalzer. Pánové, díky, na shledanou.

Petr VÍCHA, předseda senátorského klubu /ČSSD/
--------------------
Také děkuji, na shledanou.

Jiří OBERFALZER, senátor /ODS/
--------------------
Na shledanou.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
No, a ve studiu je komentátor Českého rozhlasu Petr Hartman, dobrý den.

Petr HARTMAN, komentátor ČRo
--------------------
Dobrý den.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Jak důležité hlasování se dnes v horní komoře odehrálo i ve světle toho, před čím varoval právě Miloš Zeman, že Ústavní soud se podle něj ocitl na pokraji kolapsu.

Petr HARTMAN, komentátor ČRo
--------------------
Tak já si myslím, že to slovo kolaps je příliš silný výraz. Ale určité problémy by nastaly, pokud by další soudci končili a nikdo by nebyl dovolen místo nich. Takže z tohoto pohledu to důležité hlasování bylo. Ale nebylo nijak dramatické a očekávalo se, že v Senátu všichni čtyři kandidáti bez problému projdou.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
A řekl bys, že senátoři to měli těžké rozhodnout, jestli schválit prezidentovy kandidáty na ústavní soudce, právě to, co se jejich kvalifikace pro tak prestižní místa týče.

Petr HARTMAN, komentátor ČRo
--------------------
Tak já si myslím, že všichni čtyři jsou významné respektované osobnosti v odborných kruzích. Mají za sebou určitou minulost. Už to ostatně zaznělo i z vyjádření těch senátorů. Pozoruhodné je, že se vyjadřoval senátor ODS i ČSSD. Takže napříč politickým spektrem jsou to naprosto přijatelné a respektované osobnosti. Takže myslím si, že velký problém nebyl.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
A je už teď jasné, že nový prezident je podstatně aktivnější, pokud jde o návrhy na ústavní soudce a jejich doplnění, i když Václav Klaus si stěžoval, že taky přicházel s řadou podnětů, ale Senát mu je shazoval ze stolu.

Petr HARTMAN, komentátor ČRo
--------------------
Já bych možná místo výroku aktivnější použil výrok úspěšnější, protože se mu podařilo prosadit senátory, pardon, ústavní soudce v Senátu a samozřejmě je také důležité to, že on kouká dopředu, že konečně se dostáváme do stádia, kdy soudci Ústavního soudu nejsou voleni zpětně, když se nějaké místo uvolní, ale v případě čtvrtého kandidáta, protože jsou zatím tři volná místa, už jeden je zvolen na dobu, kdy skoční Miloslavu Výbornému v první polovině června mandát a může tam nastoupit. A vzhledem k tomu, že Miloš Zeman připravuje další návrhy, tak snad se dostaneme do stavu, že Ústavní soud se bude plynule obměňovat.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Komentátor Petr Hartman. Díky, na shledanou.

Petr HARTMAN, komentátor ČRo
--------------------
Děkuju, na slyšenou.


Zpět   Vytisknout


Aktuality1.1.2020
Petr Vícha: Rok 2020 přinese Bohumínu nový lesopark, dopravní terminál i nové byty

Vážení spoluobčané,

vloni jsem v novoročním proslovu nehovořil o tom, co chceme v Bohumíně udělat v uplynulém roce 2019, ale jaké jsou naše cíle na celé čtyřleté volební období. S potěšením mohu konstatovat, že se už podařilo několik úkolů splnit. Zateplili jsme domy v Jateční a Janáčkově ulici, dokončili jsme úpravu smuteční obřadní síně ve Starém Bohumíně a pokročily také přípravy na  rekonstrukci jejího interiéru. Nové chytré semafory u příjezdu do  Skřečoně by měly zpomalit dopravu. Ukončeny byly také všechny práce na  vodovodu, kanalizaci, veřejném osvětlení a úpravách v ulicích Okrajní, Čsl. legií, Kosmonautů, 5. května a J. Koczura...7.10.2019
S gymnazisty si Petr Vícha zahraje šachy už po čtyřiadvacáté

Už po čtyřiadvacáté vyzývá první muž Bohumína a senátor Petr Vícha na černobílý souboj bohumínské gymnazisty. Tradiční šachová simultánka startuje ve středu 9. října od 12:15 hodin na chodbě bohumínského Gymnázia Františka Živného.2.10.2019
Vedení Bohumína vyrazí na tradiční besedy s lidmi

Besedovat s veřejností vyrazí příští týden vedení Bohumína. Starosta a senátor Petr Vícha spolu s místostarosty Lumírem Macurou a Igorem Bruzlem se po  dvouleté pauze vrací debatovat s obyvateli městských částí. Maraton šesti setkání odstartuje v úterý 8. října odpoledne a potrvá až do  čtvrtku 10. října. Nejvášnivější řečníky s otázkami přímo na tělo přitom zástupci města odmění zcela prozaicky, a to ostrými kapesními nožíky.20.6.2019
Petr Vícha převzal záštitu nad výstavou seniorů pěti měst

Výstavu ručních prací seniorů 5 měst z Bohumína, Českého Těšína, Havířova, Karviné i Orlové hostil v červnu Bohumín.

Copyright © 2007 - 2020 Petr Vícha  | web&design by delameweby.cz | Valid XHTML 1.0  | Počet návštev: 338737