Články z médií

30.1.2013  Senátoři rozhodují o kontrolách NKÚ

Publikováno: ČRo Rádio Česko

Pořad: Rozhovor na aktuální téma (13:08 hodin)

moderátor
--------------------
Senátoři dnes rozhodují o tom, jestli pustí kontrolory Nejvyššího kontrolního úřadu také do hospodaření obcí a krajů. Je to další z vládních plánů jak omezit korupci, manipulaci s veřejnými zakázkami a plýtvání veřejnými penězi. Obcemi a kraji přitom proteče třetina státního rozpočtu. Tedy asi 400 miliard korun a kontroly na ně téměř nedosáhnou. Téma pro senátora za Občanskou demokratickou stranu a teplického primátora Jaroslava Kuberu. Dobrý den.

Jaroslav KUBERA, senátor /ODS/, teplický primátor
--------------------
Dobrý den.

moderátor
--------------------
A také pro šéfa sociálně demokratického senátního klubu a také starostu Bohumíra Petra Víchu. I vás zdravím ve vysílání, dobrý den.

Petr VÍCHA, předseda senátorského klubu strany /ČSSD/, starosta Bohumína
--------------------
Taky přeji dobrý den.

moderátor
--------------------
Tak, pane primátore Kubero, senátně ústavněprávní výbor senátorům doporučil novelu schválit, jak budete hlasovat vy?

Jaroslav KUBERA, senátor /ODS/, teplický primátor
--------------------
Tak já pro ní nebudu hlasovat. Ale už v té vaší úvodní reportáži nebo shrnutí zaznělo přesně ten důvod proč, protože vy jste tam mluvili o tom, že samosprávy nejsou pod kontrolou, plýtváním, hospodařením, ale to právě v tom zákoně vůbec není. V tom zákoně je napsáno, že Nejvyšší kontrolní úřad bude kontrolovat shodu toho chování se zákonem, to znamená, jestli obec, když prodává nemovitost, vyvěsí na patnáct dní na úřední desku, jestli o tom hlasuje zastupitelstvo, o tom prodeji, to by mělo být předmětem. A vy jste právě naznačili, že ono to tak není, protože v zákoně o obcích se praví, že obec nakládá se svým majetkem hospodárně a snaží se ho neustále rozšiřovat, což je pozůstatek z doby minulé, protože obce dělají všechno jiné, jenom ne, že by se chovaly hospodárně.

moderátor
--------------------
Tedy váš problém s tím je, shrnu-li to dobře, že vám vadí, že tam není ta účelnost, že to je to primární kritérium, které by se mělo kontrolovat.

Jaroslav KUBERA, senátor /ODS/, teplický primátor
--------------------
Ne, ale tu účelnost tu kontroluje, to přednese pan senátor Vystrčil, seznam těch úřadů, který kontrolují, jenom namátkou je to vnitřní audit, vnější audit, krajský úřad, ministerstvo vnitra, finanční úřad a já je neumím vyjmenovat, ono jich je ještě mnohem víc. A my chceme přijmout doprovodné usnesení, že vůbec nemáme nic proti tomu, aby to NKÚ dělal, ale pak musí některé jiné ty ostatní kontroly být redukovány, protože představa, že těch pár zaměstnanců NKÚ bude kontrolovat 6200 obcí, další stovky a stovky podniků, to by muselo mít zhruba stejný počet zaměstnanců, nejlépe kdyby na každém úřadě seděl jeden kontrolor a už to kontroloval předběžně, aby se nic zlého nestalo. Prostě je to populistické gesto. NKÚ nestíhá ani kontrolovat to, co kontrolovat má. Ale co je úplně nejhorší, ty jeho kontroly jdou do ztracena, protože cílem těch kontrol by mělo být, aby další kontrola už nenašla stejné závady. A pokud si vezmete zpětně nálezy NKÚ třeba u ministerstev, tak se opakovaně počtvrté za sebou objevují stejné chyby. Cílem kontroly totiž není někde hledat vinu a někoho sankcionovat, ale napravit stav věcí. A to se bohužel neděje.

moderátor
--------------------
Pane senátore a starosto Bohumína Petře Vícho, co vy, máte s tím návrhem problém nebo ne?

Petr VÍCHA, předseda senátorského klubu strany /ČSSD/, starosta Bohumína
--------------------
Tak skoro všechno už řekl pan senátor Kubera. Ten hlavní problém je, že v tom zákonu je řečeno, že NKÚ se nebude zvyšovat rozpočet. A oni sami řekli při předkládání ve výboru, že budou moci zkontrolovat tak pět obcí ročně. To znamená, že ta kontrola všech obcí bude trvat tisíc dvě stě let. Vidíte už nesmyslnost celého toho návrhu. Čili my nejsme proti kontrole. A to doprovodné usnesení, které chceme přijmout, by mělo právě vést k tomu, ať se systém kontrol v celé státní správě vyjasní, ať není to tak jako dnes, kdy chodí pět kontrol na jednu záležitost. Stačí jedna a taky za výsledek nese odpovědnost.

moderátor
--------------------
Tak jsem trochu nešťastný z toho, jak si notujete, ale ještě se zaměřme na zkušenosti ze Slovenska. Zkusím se vás ještě zlomit, protože na Slovensku rozšířili pravomoce NKÚ na obce už před sedmi lety a tamní Sdružení měst a obcí Slovenska teď dokonce děkujem prezidentovi NKÚ Slovenské republiky za korektní a přínosnou spolupráci. Ani ta slovenská zkušenost vás, pane Kubero, nevede k tomu, že by to možná mohl být krok správným směrem?

Jaroslav KUBERA, senátor /ODS/, teplický primátor
--------------------
Ale vede, ale to by jsme museli tu slovenskou zkušenost citovat doslova. A nejen tak obecně. Já vůbec neznám, jestli na Slovensku, protože tam mají jiné zřízení, tam nemají spojený model veřejné správy, který se u nás postupně mění v oddělený, aniž by to bylo zjevné. Já vůbec proti tomu nic nemám, dokonce si myslím, že kontrola má být co nejčastější, a to z toho důvodu, aby lidé nedělali chybu opakovaně, když například finanční úřad přijde do podniku po osmi letech a oni osm let tam dělají nějakou chybu v daňovém přiznání, tak je to samozřejmě pro tu firmu zničující. Takže v tom problém není. My si pořád nerozumíme a navíc jsme stavěni do pozice, že si nepřejeme kontrolu, to prostě není pravda. Ale ta kontrola by měla být ucelený systém a ne, že jednotlivě do jednotlivých zákonů se přidávají další a další kontrolní orgány. A tak, jak to řekl kolega Vícha, tak kontrola je bezzubá. Ono to jenom tak vyzerá. Nakonec metylová aféra to ukázala v plné nahotě, že kontrola je tehdy smysluplná, když jejím výsledkem je náprava věcí. A to je to, co nám vadí.

moderátor
--------------------
Pane senátore Vícho, tedy jakou cestou se vydat, jak skutečně nastolit ten systém tak, aby za a) nerostla byrokracie a za b) ten systém kontrol byl efektivní?

Petr VÍCHA, předseda senátorského klubu strany /ČSSD/, starosta Bohumína
--------------------
Tak pochopil jsem, že vy teď chcete, abych vám v deseti vteřinách nastínil nějakou smysluplnou koncepci boje proti korupci, když paní Karolína Peake nad tím seděla rok a nevymyslela vůbec nic. To, co my, pokud se týče kontrol, říkáme, na čem se tady, vidíte, politicky shodneme, je, ať se do kontrol zavede pořádek, ať jsou systematické, včasné, se zodpovědností kontrolorů ...

moderátor
--------------------
Rozumím, ale kdo by tu kontrolu tedy měl dělat?

Petr VÍCHA, předseda senátorského klubu strany /ČSSD/, starosta Bohumína
--------------------
Jeden orgán, ať nechodí na tutéž věc tři, čtyři orgány.

moderátor
--------------------
A státní nebo soukromý?

Petr VÍCHA, předseda senátorského klubu strany /ČSSD/, starosta Bohumína
--------------------
Myslíte co, kdo bude dělat kontrolu. Kontrolu musí zajišťovat stát. Nám na jednu věc přijde kontrola z ministerstva pro místní rozvoj, za rok přijde finanční úřad a za tři roky přijde kontrolovat tutéž dotaci Nejvyšší kontrolní úřad. Čili on už dneska má samozřejmě kontrolní pravomoci a vidíte v tom, že to je nesmysl. Ať přijde jeden orgán, přijde včas, ať se podle toho udělá případná náprava a všechno bude dobře fungovat.

moderátor
--------------------
Pane Kubero, teď pan senátor Vícha mluvil o tom, že kontrolu by měl dělat stát. Proč by tedy podle vašeho poslaneckého kolegy ze strany Marka Bendy měl kontrolu obcí zajišťovat soukromý auditorský dům, soukromé auditorské firmy?

Jaroslav KUBERA, senátor /ODS/, teplický primátor
--------------------
Tak my přece máme soukromého, já opakuji jenom část těch kontrol, my máme velmi rozvinutý vnitřní audit, který kontroluje ...

moderátor
--------------------
Ne, ale vy jste říkal, je toho moc, těch kontrol chodí zbytečně mnoho, já se ptám na ten systém, kdy by byla jedna kontrola, která by byla efektivní a zároveň vás nezatěžovala administrativou.

Jaroslav KUBERA, senátor /ODS/, teplický primátor
--------------------
Tak to klidně může dělat NKÚ, ale pak je potřeba si uvědomit, kolik by měl mít zaměstnanců, ale ono by se nic nestalo, protože pokud by je neměly ty ostatní úřady, dokonce bylo to tak, že kdysi krajský úřad kontrolovat samosprávu. A ministerstvo státní správu, teď se to otočilo. Zase krajský úřad pro změnu kontrolu státní správu a ministerstvo samosprávu. Takže takto se to, tak, jak kdo přijde s novým populistickým nápadem, já tomu říkám boj s korupcí podobně jako boj za mír, budeme tak dlouho bojovat, dokud nezůstane kámen na kameni. A přitom třeba zrovna dotace, kde je ten největší protikorupční potenciál, od těch jsou všichni zticho, protože je všichni berou.

moderátor
--------------------
Tak, pánové, vy jste dne nebojovali za vystoupení ve vysílání Rádia Česko. Děkuji Jaroslavu Kuberovi, senátorovi za ODS a také Petru Víchovi, šéfovi senátorů za ČSSD. Pánové, díky a na slyšenou.

Jaroslav KUBERA, senátor /ODS/, teplický primátor
--------------------
Hezké odpoledne.

Petr VÍCHA, předseda senátorského klubu strany /ČSSD/, starosta Bohumína
--------------------
Na shledanou.


Zpět   Vytisknout


Aktuality5.6.2020
Petr Vícha chce rychlou pomoc pro města

Vládní úlevy v souvislosti s koronavirem připraví obce napříč Českem o  miliardy. Například 21tisícový Bohumín kvůli nim přijde o 60 milionů korun. A to kvůli rapidnímu poklesu ze sdílených daní, které jsou pro všechna města stěžejní. Bohumín na nich ročně získá 300 milionů korun. Senátor a starosta Bohumína Petr Vícha (ČSSD), který vede město nepřetržitě 26 let, proto bojuje za rychlou náhradu pro všechny obce. Své kolegy v Senátu i Sněmovně žádá o podporu pozměňovacích návrhů zákonů, které by všem městům i krajům přinesly jednotnou kompenzaci.25.5.2020
Bohumín podpoří protest měst i bez černého praporu

Bohumín se v úterý 26. května připojí k protestu Svazu měst a obcí ČR a  Sdružení místních samospráv ČR. Ty kvůli vládním kompenzačním opatřením v souvislosti s koronavirem vyhlašují zítřek Černým dnem pro obce a  kraje. Na radnicích a krajích by proto měly zavlát černé vlajky. Bohumín ji sice nevyvěsí, ale iniciativu Svazu měst a obcí plně podporuje.22.5.2020
Nové číslo časopisu Senát (2/2020)

- projednávání zákonů v kontextu koronavirové pandemie

- senátoři v boji s covid-19

- #SpoluToZvladneme13.5.2020
Petr Vícha v Senátu: "Mám tu jednu nešťastnou firmu z mého regionu"

Projev senátora Petra Víchy na 22. schůzi Senátu ČR ze dne 13. května k návrhu zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s  krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru

Copyright © 2007 - 2020 Petr Vícha  | web&design by delameweby.cz | Valid XHTML 1.0  | Počet návštev: 340668