Rozhovor se senátorem Petrem Víchou na téma videoterminály


Rozhovor se senátorem Petrem Víchou na téma videoterminály Videoterminály. Výherní hrací přístroje nové generace, které předběhly současnou platnou legislativu. Na toto téma si senátor a starosta Bohumína Petr Vícha povídal s redaktorem Karvinského deníku, Tomášem Januszkem.

Můžete ve stručnosti citovat z dokumentu, ve kterém úředníci ministerstva financí garantují městu Bohumín, že bude respektovat vyhlášku o zákazu výherních automatů na vybraných místech ve městě?

Jednalo se o reakci ministerstva financí na petici občanů a založení Sdružení obcí proti hazardu a píše se v něm: „S provozovateli videoloterijních terminálů byla uzavřena dohoda, podle níž ministerstvo financí již nepovoluje od 1. února 2007 provozování terminálů do míst, na něž se vztahují obecně závazné vyhlášky obcí omezující provoz výherních hracích přístrojů. Z výše uvedeného jednoznačně vyplývá, že ministerstvo financí respektuje názor obcí, a proto bude při povolování nových herních zařízení ve vašem městě přihlížet k vaší vyhlášce č. 5/2005 o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování výherních hracích přístrojů zakázáno.“ Může být jasnějšího příslibu od státního orgánu?

Mluvčí ministerstva argumentuje nejnovějším právním výkladem, podle kterého nemusí ministerstvo respektovat město jako účastníka povolovacího řízení. Prověřili už městští právníci, zda se ministerstvo v tomto skutečně opírá o právně podložené argumenty?

V prvé řadě je třeba uvést, že máme několik případů z roku 2006, kdy jsme účastníky řízení byli a nově od září se nás opět ministerstvo na stanovisko ptá. Ale v mezidobí, v srpnu tohoto roku popřelo ministerstvo všechny ostatní sliby i kroky a povolilo desítky přístrojů. Bez stanoviska města, v blízkosti škol, zdravotních zařízení, budov státních orgánů, což odporuje zákonu. V průběhu dvou dní! Tak byli narychlo pilní. To přece není normální a odporuje to správnímu řádu, podle něhož cituji: “dbá správní orgán, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly“. Požádali jsme ministerstvo podle zákona o svobodném přístupu k informacím o zaslání všech jejich interních směrnic. Poté podáme žaloby.

Má podle vás smysl promluvit o této věci s provozovatelem videoterminálů, kterým je společnost Sazka, zda by nepřistoupila na podmínku respektovat městskou vyhlášku o zákazu provozu výherních automatů, respektive videoterminálů, ve vybraných lokalitách? Zkoušeli jste už se zástupci Sazky o této věci mluvit?

Provozovatelem terminálů není jen Sazka. Ve správních řízeních se nelze spoléhat na dohody, tady musí rozhodovat zákon. Ten ministerstvo porušilo. Minimálně zmiňovaný správní řád.

Na tiskové konferenci jste řekl, že proti takovému postupu ministerstva bude město protestovat. Věříte v úspěch takové stížnosti? U koho si chcete stěžovat? Můžete vy, z moci senátora, něco v této věci udělat?

Nejde o stížnost, ale podání žalob na neplatnost povolení a v krajním případě i o podání trestního oznámení. V úspěch věřím, ale co z toho, když se domůžeme spravedlnosti po letech a povolení terminálů je na deset let? A kdo pak zaplatí škody, třeba i nároky provozovatelů loterií? Opět poplatníci a vše kvůli špatným postupům ministerstva. V Senátu jsem spoluautorem zákona, který dané problémy řeší, bude se projednávat v prosinci. Zatím však lobby hazardu vítězí.

Co když město stížností neuspěje? Jste připraveni jít k soudu, respektive pokud byste ani tam neuspěli, je podle vás reálná žaloba u soudu mezinárodního?

Věřím, že společně s ostatními městy uspějeme.


Publikováno: 14.11.2008

Zpět   Poslat e-mailem článek  Vytisknout


Copyright © 2007 - 2022 Petr Vícha  | web&design by delameweby.cz | Valid XHTML 1.0  | Počet návštev: 357188