V Bohumíně nemají výherní automaty zelenou


V Bohumíně nemají výherní automaty zelenou Ve svém kraji jste známý svým bojem za snížení výherních automatů. Co se Vám v této iniciativě jižpodařilo a jaké jsou Vaše další plány?

V roce 2005 jsme v Bohumíně vyhlásili otevřený boj proti výherním hracím automatům, kdy zastupitelé jednomyslně schválili vyhlášku, která provoz výherních hracích automatů na konkrétních ulicích v Bohumíně zakazuje. Předtím u nás už léta platil zákaz umístění výherních automatů ve 140 městských nebytových prostorách. V žádném z domů města jste proto výherní přístroje nemohli najít. V minulosti toto nařízení porušil jen jeden jediný nájemce a dostal za to okamžitou výpověď z nájmu.

Od roku 2005 však postupujeme ještě tvrději. Přijali jsme vyhlášku, která zakazuje automaty ve vytypovaných lokalitách, a tento zákaz jsme od té doby čtyřikrát rozšířili, když jsme se dozvěděli o možném vzniku dalších heren. Zákaz provozu výherních přístrojů teď platí na 23 konkrétních ulicích především v centru Bohumína. Před zákazem v Bohumíně fungovalo 144 automatů, v roce 2007 jejich počet klesl o více než 100 přístrojů a v současné době funguje v Bohumíně jen 32 povolených výherních automatů. Příjmy města tak ročně klesly asi o 5 milionů korun. Do budoucna jsme v Bohumíně připraveni podle potřeby vyhlášku rozšířit.

Navíc loni v březnu se Bohumín stal zakládajícím členem Sdružení měst a obcí proti hazardu, které společně bojuje proti výherním hracím přístrojů, chce regulovat jejich množství a dosáhnout změn v legislativě. Sdružení chce dosáhnout toho, aby ministerstvo financí respektovalo právo měst a obcí na regulaci hazardních her. Největší problém máme ve městech totiž s videoterminály, které povoluje právě ministerstvo financí. Chceme, aby ministerstvo respektovalo zákazy obcí a měst a videoterminály ve městech nepovolovalo.

Podle tisku Češi sází čím dál tím více a přibývá i patologických hráčů. Ve vyspělých zemích herny nejsou téměř vidět. Proč se k Vaší iniciativě nepřidají také velká města, např. Praha? Jakou roli zde hraje Ministerstvo financí?

Čím větší město, tím větší má počet výherních hracích přístrojů a tím větší jsou příjmy z automatů do městské pokladny. U nás to byly jen miliony, ale ve velkoměstech to mohou být desítky milionů. My jsme ztrátu peněz z provozu heren velmi rádi oželili. Zjistili jsme, že do automatů naši občané vložili ročně desetkrát tolik. Tím, že jsme jejich počet omezili chráníme veřejný pořádek, klid v okolí bydlících občanů a ztěžujeme lidem zneužívání sociálních dávek, protože z našich zkušeností víme, že jejich velká část končila jinde než v potravinách a v oblečení pro děti. Automaty lákají vesměs sociálně slabší a nezaměstnané. Vedou ke gamblerství, závislostem, zneužívání sociálních dávek a ke kriminalitě. A to vše jsme podporovat nechtěli. Možná je pro velká města obtížné, pro co se rozhodnout a co obětovat. Pro město nejsou příjmy z automatů zanedbatelné a v rozpočtu města mohou chybět. A také zde funguje určitý lobbing ze strany provozovatelů automatů, kterému musí města čelit. A proto je jen na nich, jak budou v tomto boji silná a zodpovědná.


V Bohumíně, kde jste starostou, platí od letošního května zákaz pití alkoholu na veřejnosti. Jak se Vám tato vyhláška osvědčila, jste spokojený s výsledky?


V Bohumíně jsme se po třech letech vrátili k této zákazové vyhlášce, která předtím ve městě platila celých dvanáct let. V roce 2005 jsme ji však museli zrušit kvůli výhradám ministerstva vnitra, které označilo tyto zákazové vyhlášky po celé republice za protiprávní. Ministerstvo ale změnilo názor, a proto jsme vyhlášku obnovili. Zákaz zatím platí v šesti lokalitách v centru Bohumína, především na náměstích, v parku Petra Bezruče a na Okružní ulici. Vyhláška dává větší pravomoci městu i strážníkům, aby mohli v některých případech zasáhnout a zamezit konzumaci alkoholu na veřejném prostranství. V případě potřeby jsem připraveni vyhlášku rozšířit, stejně jako u vyhlášky, kterou v Bohumíně zakazujeme provoz výherních hracích automatů. Strážníci už od letošního května, kdy zákaz opět funguje, rozdali hříšníkům, kteří zákaz porušili, několik pokut, další případy řešili domluvou. Z jejich zkušeností vyplývá, že v lokalitách, kde zákaz platí, si už lidé dávají na dodržování zákazu pití alkoholu na veřejnosti pozor. Přivítali by proto, kdyby se zákaz rozšířil i na další místa ve městě. A to už je na nás zastupitelích, jestlise rozhodneme.

Rozhovor připravila
Lucie Balcarová


Publikováno: 7.7.2008


Zpět   Poslat e-mailem článek  Vytisknout


Copyright © 2007 - 2019 Petr Vícha  | web&design by delameweby.cz | Valid XHTML 1.0  | Počet návštev: 333509