Petr Vícha: Rok 2020 přinese Bohumínu nový lesopark, dopravní terminál i nové byty

Vážení spoluobčané,

vloni jsem nehovořil o tom, co chceme udělat v uplynulém roce 2019, ale jaké jsou naše cíle na celé čtyřleté volební období. S potěšením mohu konstatovat, že se už podařilo několik úkolů splnit. Zateplili jsme domy v Jateční a Janáčkově ulici, dokončili jsme úpravu smuteční obřadní síně ve Starém Bohumíně a pokročily také přípravy na rekonstrukci jejího interiéru. Nové chytré semafory u příjezdu do Skřečoně by měly zpomalit dopravu. Ukončeny byly také všechny práce na vodovodu, kanalizaci, veřejném osvětlení a úpravách v ulicích Okrajní, Čsl. legií, Kosmonautů, 5. května a J. Koczura.

Největší akcí uplynulých let byla přeměna bývalé budovy učiliště v Masarykově ulici na Centrum sociálních služeb, a tu jsme zdárně dokončili. Opět jsme opravili chodníky a silnice za více než dvacet milionů korun. Sportovní centrum Bosporka dostala horolezeckou stěnu a koupili jsme 24 bývalých bytů OKD od firmy Residomo, abychom zlepšili skladbu nájemníků a opravili je. Nepřiměřené ceny a hrozba, že za utržené peníze koupí další sociální byty v Bohumíně, nám bohužel neumožňují postupovat podobně u jiných soukromých vlastníků ubytoven.

Ve vztahu k uplynulému roku zmíním ještě několik významnějších věcí, které se promítnou i do roku letošního. Město hospodařilo s rekordním rozpočtem 950 milionů korun, ten skončil přebytkem, a to nám umožní realizovat další užitečné akce. V republice se sice očekává ochlazení ekonomiky a musíme být opatrní, ale umíme tyto prostředky rozumně využít.

Byli jsme úspěšní v získávání dotací a i na letošní připravené investice bychom měli obdržet další desítky milionů korun. Samo město poskytuje mnoho vlastních dotačních titulů na podporu sportu, kultury, spolkové činnosti, v oblasti sociální a vzdělávací, na ozdravné pobyty dětí a také na ekologii, a to na kanalizaci a výměnu kotlů. Jako jediní podporujeme i výměnu starých plynových kotlů za nové. K tomu poskytujeme navíc také půjčky. Považujeme to za účelně vynaložené prostředky a ve všech dotacích budeme pokračovat.

V roce 2019 se dařilo i všem našim organizacím v holdingu města. Jak školám, K3 a Centru sociálních služeb, tak Bohumínskému městskému servisu, Bosporu a nemocnici. Tu ještě zmíním samostatně, ale chtěl bych poděkovat všem zaměstnancům této naší společné „firmy“. Vždyť nás je dohromady přes tisíc a hospodaříme dohromady s jednou a půl miliardou korun. Když táhneme za jeden provaz a přidají se všichni dobrovolníci ve spolcích a pomáhají i podniky a podnikatelé, zkrátka všichni dobří lidé ve městě, tak se to musí projevit.

Na závěr ohlédnutí za uplynulým rokem jsem si nechal i nepříjemné věci. Vlastník soukromého objektu si nechal zaplatit nájem a navézt do něj spoustu odpadu a trvale chce, abychom jej odvezli na účet města a jeho občanů. Jde o zahraniční odpad, policie vypátrala pachatele a mělo by se aktivně zapojit Ministerstvo životního prostředí.

Ministerstva by měla být také aktivnější v přípravě obchvatu Skřečoně, v opravě zvlněné dálnice a omezení hluku z ní, v zajištění vyvlastnění pozemků pod protipovodňovými hrázemi v Pudlově, ve výběru jediné varianty vysokorychlostní trati, v zamezení zneužívání sociálních dávek na bydlení a omezení vzniku pochybných ubytoven, v zajištění dostupnosti lékařské péče a dostatku zubařů. V urychlení vydávání stanovisek a povolení při stavebním řízení ze strany státních institucí a podniků, v předávání potřebných pozemků státu městům. Zatím jsou rychlí akorát v růstu byrokracie.

V tom všem se musí města zoufale snažit suplovat stát a nemají k tomu nástroje. Trápí nás to a trápí to zejména naše občany. Nicméně to je problém všech měst a naší společnosti obecně a my se s ním musíme společně porvat, jak nejlépe umíme, nestačí jen vzdychat a nadávat.

Tak a teď k tomu, kde jsme již po létech příprav protivníky přeprali a co máme nachystáno na letošní rok. Pokud si vzpomeneme na anketu o velkých investicích ve městě, do které se před třemi lety zapojily tisíce občanů, tak právě nyní nastává doba realizace některých z nich.

Mezi skřečoňským přivaděčem a Novou vsí v lokalitě Na Panském začne výsadba lesoparku s tisíci novými stromy a keři a více než desítkou tůní. Bude sice trvat roky, než z nich budou stromy vysoké, ale někdy se musí začít. I park Petra Bezruče býval před sto lety loukou.

V ulici Petra Cingra vzniknou čtyři desítky parcel pro rodinné domy a k tomu relaxační zóna s hřišti a zelení. Nestane-li se nic mimořádného, tak už letos zahájíme výstavbu moderního dopravního terminálu před vlakovým nádražím. Kromě nové dlažby, čekáren, lamp a laviček tady vznikne kruhový objezd a desítky míst k parkování a 70 cykloboxů.

Budou opět zatepleny desítky vchodů v okolí Benešovy školy a 11 nových bytů vznikne přestavbou bývalých domů s pečovatelskou službou ve Starém Bohumíně. O městské byty je velký zájem.

Proběhne příprava na zahájení největší akce v ulici Okružní. Ze starých cihlových domů  v následujících letech vznikne 52 moderních bytů s dálkovým vytápěním, s úpravou okolí, parkovacími místy. Zachován přitom bude stávající cihlový ráz budov, zatepleny budou uvnitř. Letos  se odstěhují zbývající nájemníci a proběhne demolice ošklivých bud a plotů v okolí. Už jen to výrazně pomůže.

Pokračovat budou další etapy kanalizace. Dokončíme okruh kolem Vrbického jezera, tam rovněž vybudujeme mola pro rekreaci. Bezpečnost chodců se zlepší novým chodníkem v Rychvaldské ulici od Myslivecké po Blatnou. Kromě dokončení opravy skřečoňské školy zasažené požárem, dostanou i další školy nové učebny a vybavení. Děti a jejich vzdělávání pro nás bude stále prioritou. Opravy čekají také domov pro seniory Cesmína ve Starém Bohumíně, se kterými se už začalo. I naši senioři si zaslouží spokojený a aktivní život. Klub seniorů už má stovky členů a i díky jejich činnosti jsme opakovaně získali titul nejpřívětivějšího města pro seniory.

Jednou z největších priorit v oné anketě byla rovněž naše nemocnice. V posledních 15 letech jsme ji podpořili 300 miliony korun. Vloni kromě nových výtahů v areálu a na poliklinice to bylo hlavně nové CT, které zvýšilo její prestiž. I letos ji podpoříme 22 miliony korun. Momentálně se zlepšuje také ekonomika, ale stále musíme mít na paměti hustou nemocniční síť v  okrese Karviná a obecný nedostatek lékařů a sester, o které musíme stále usilovat. Jsme jen malá městská nemocnice a konkurence je velká. O to důležitější musí být kvalita péče a lidský přístup k pacientům.

Nastínil jsem naše cíle v letošním roce s přesahem do budoucna. Hodláme je splnit. Oč snadnější by to však bylo, kdyby spousta našich lidí nemusela každodenně - a to velmi nákladně - odstraňovat následky jisté vzrůstající agresivity či vandalství, což hatí úsilí ostatních. Těch, kteří nezištně pracují pro město, pomáhají jiným, organizují akce, učí či trénují naše děti, hasí požáry, léčí, uklízí město, svážejí odpadky, opravují domy a chodníky, sázejí zeleň a snaží se, aby byl Bohumín hezčí.

Každý den se najde hrdina, který dokáže přeprat nějakou dopravní značku či tabuli, povalit kontejner s odpadem a náležitě jej vysypat, odložit nepotřebné věci k popelnicím či dokonce do přírody, poškodit mladý strom, rozbít čekárnu na zastávce autobusu nebo jen pohodit plastovou láhev na zem.

Opravy nejsou zadarmo, platíme za ně všichni. Nedělám si iluze, že se to nebude dít vůbec, tak naivní nejsem a vím, že nežijeme v ideálním světě. Pochopit to ale nedokážu a obávám se, že při poklesu počtu veřejně prospěšných pracovníků přestane platit ono: někdo to uklidí.

Tak jsem si trochu povzdechl a ulevil, ale rád bych skončil pozitivně. Nás, kteří to s městem myslíme dobře, je víc! A my si s tím společně poradíme. A vám přeji, abyste si i vy úspěšně poradili s nástrahami roku 2020 a prožili jej spokojeně a pokud možno ve zdraví. Mějte se rádi a mějte rádi naše město.

Petr Vícha
starosta BohumínaPublikováno: 1.1.2020

Zpět   Poslat e-mailem článek  Vytisknout


Copyright © 2007 - 2022 Petr Vícha  | web&design by delameweby.cz | Valid XHTML 1.0  | Počet návštev: 354909