Ať žijeme v míru a bez válek, přeje si Vícha

Vážení spoluobčané,

na prahu nového roku 2017 vám přeji hodně štěstí, spokojenosti, rodinné pohody a především pevné zdraví. Na tomto místě vždy stručně rekapituluji minulý rok a uvádím, co chystáme do roku budoucího.

Každý rok však ve městě nevybudujeme nový bazén či sportovní halu, neopravíme secesní památku, jako je Národní dům. Ani nám každý rok nevznikne nový úsek dálnice či neproběhne rekonstrukce železniční stanice a naštěstí není každý rok povodeň.

Někdy prostě jen v Bohumíně děláme svou práci. Opravujeme domy a byty, silnice a chodníky, budujeme parkovací místa a dětská hřiště, zkrášlujeme zeleň, modernizujeme veřejné osvětlení a opravujeme školy. Uspořádáme spoustu kulturních a sportovních akcí, vytvoříme nějaký český rekord, vyhrajeme soutěž v plavání měst. Senioři se baví na svých sportovních hrách a po městě je vozí senior taxi. Děti chodí do opravených škol a školek, máme dokonce i nové jesle. Ty nejmenší dopraví k lékařům baby taxi. Provozujeme i městskou nemocnici. A podporujeme občanská sdružení a sportovní kluby, aby mohli děti i dospělí sportovat a aby je to bavilo. To není nic mimořádného. Ale možná to nedělají všude. V Bohumíně však ano a považujeme to za něco zcela běžného. Budeme v tom pokračovat i letos.

Přesto se asi hodí, abych uvedl některé konkrétní plány, které chceme v roce 2017 zrealizovat nebo plánovat, abyste se na ně mohli připravit. Začněme od našich nejmenších. Po školním hřišti v Záblatí se jej dočká i Benešova škola v areálu bývalé polské školy, u ostatních školních budov bychom měli pokračovat ve výměnách oken. V areálu Bosporu bude již po celou sezónu v provozu Mauglího ranč s oblíbenými zvířátky. Největší investicí do sportu bude s pomocí dotace nové chladící zařízení v zimním stadiónu.

V oblasti bydlení budeme pokračovat v zateplování nevěžových panelových domů. Začneme hned, jak to počasí dovolí, a doufejme, že vše proběhne kvalitně a podle harmonogramu. V loňském roce měly firmy ve dvou případech potíže s termínem. Poslední lokalitou k napojení na teplovod z Dětmarovic bude Mládežnická ulice, kde současně proběhne i regenerace okolí domů. Té se dočkáme také v lokalitě Alešovy a Jateční ulice. Celkově se do bydlení investuje 90 milionů, zbytek vybraného nájemného půjde do běžných oprav. Nájemné ani zálohy na teplo se přitom zvyšovat nebudou. V Bohumíně se vloni také začalo stavět mimořádně mnoho rodinných domů, věřím, že i městem připravené parcely si najdou své nové vlastníky.

Postupně budeme také pokračovat  v budování kanalizací, letos máme v plánu hned pět úseků ve Vrbici, v Úvozní ulici ve Skřečoni a v ulicích Sokolská a Rychvaldská, Bezručova a Rybniční v Záblatí. Jsou to náročné stavby a vyžadují trpělivost bydlících i řidičů.

K životu ve městě patří dozajista také zdraví a volný čas. Mít v městech naší velikosti nemocnici je v širokém okolí sice raritou, přesto budeme i nadále podporovat její provoz a snažit se zachovat tak pro naše občany nadstandardní komfort. V loňském roce jsme  rekonstruovali pavilon C a nemocnice je nyní v dobrém technickém stavu. Největší hrozbou je tak v současnosti problém, který trápí všechny nemocnice, a to nedostatek lékařů a sester.

V oblasti kultury a sportu se nemáme zač stydět. Stále se něco děje, K3 , kino i knihovna, ale  i občanská sdružení a sportovní kluby zásobují náš kalendář mnoha akcemi. Je z čeho si vybrat. A letos oslavíme společně s Českými drahami 170 let od příjezdu prvního vlaku. Od této události se datují v podstatě dějiny Nového Bohumína.

Jednou z nejcitlivěji vnímaných oblastí je bezpečnost. Přestože se kriminalita za poslední čtyři roky snížila na 50 procent tehdejšího stavu a vzrostla také objasněnost trestných činů, k pocitu bezpečí stále něco schází. Posílili jsme tedy městskou policii o osm asistentů prevence kriminality a plně se osvědčili. Přibyly další kamery a letos chystáme tři další. Velmi aktivně se snažíme bojovat s drogami, zejména u mládeže. A zatím bohužel marně usilujeme o redukci ubytoven v centru. Ale zmizely definitivně alespoň herny.

Naši profesionální hasiči s podporou kraje dokončují rekonstrukci své zbrojnice a my pořizujeme novou techniku pro dobrovolné hasiče, vloni to byla cisterna a dopravní automobil ve Starém Bohumíně, letos se dočkají v Šunychlu. Kéž bychom už nikdy nezažili drastickou povodeň. Přesto jsme rádi, že Povodí Odry s naší finanční podporou již dokončuje přípravu a výkupy pozemků pro stavbu posledních chybějících hrází v Pudlově.

Pro každé město je velmi důležité, aby lidé měli práci. Vloni byly dva podniky v Bohumíně zasaženy požárem - železniční stanice Českých drah a také Drátovny. Přeji všem podnikům a podnikatelům, ať se jim letos problémy vyhnou a ať se jim daří, bez nich by to nešlo. A přál bych nakonec práci i všem těm, kteří se jí vyhýbají a pracovat moc nechtějí a dráždí tím všechny ty, kteří se poctivou prací živí. I my proto uděláme prostřednictvím VPP a veřejné služby maximum.

Nakonec jsem si, stejně jako vloni, nechal jednu prosbu a jedno přání. Ta prosba se opět týká odpadů a čistoty ve městě. Máme v Bohumíně výhodu vlastní skládky, relativně dobře třídíme a obdrželi jsme opět cenu za druhé místo v separaci v kraji. Zavádíme nový systém nakládání s bioodpady a těch 200 VPP nakonec i město uklidí. Ale opravdu je tak těžké zavírat kontejnery a nenechat větrem rozsévat papíry a sáčky po celém městě? Množí se pak stížnosti a my s tím nedokážeme nic udělat, je to na každém z nás. A přece každý z nás chce mít okolí svých domů čisté.

A nakonec i to přání. Pokud budou naše a také moje největší stížnosti a stesky i nadále směřovat k papírkům, blikajícímu veřejnému osvětlení a uvolněné dlaždici na chodníku či počmáranému výtahu v domě, znamená to, že větší problémy nemáme a je mír! A že v dnešním podivném světě máme v Bohumíně mnoho jistot.

V prosinci byla vydána útlá knížka, jejíž autorkou je občanka Bohumína paní Brigita Bakovská, která prožila mnoho hrůz války včetně koncentračního tábora Osvětim a pochodu smrti. Nechť tedy na závěr zazní její přání z této knihy.

„Bude-li mé řádky někdo číst, přeji si, aby si z toho vzal něco pozitivního a snažil se pochopit, že život je někdy těžký, ale také pěkný. Přeji hlavně mladým hodně studijních a životních úspěchů. Aby nikdy nemuseli zažít to, co jsme si prožili my. Ať žijí v míru a bez válek.“

I já přeji nám všem klidný, pohodový a spokojený rok 2017.

Petr Vícha
starosta BohumínaPublikováno: 1.1.2017

Zpět   Poslat e-mailem článek  Vytisknout


Copyright © 2007 - 2021 Petr Vícha  | web&design by delameweby.cz | Valid XHTML 1.0  | Počet návštev: 348358