Informační systémy ve veřejné správě

Jde o senátní tisk 89 o informačních systémech ve veřejné správě. U tohoto zákona jsem byl zpravodajem garančního výboru a po dohodě s legislativním odborem jsem navrhl pozměňovací návrhy, které napravovaly chyby sněmovní verze. Tyto návrhy byly přijaty a zákon se vrací do Sněmovny.

Po odstranění chyb bude zákon přínosem pro občany, protože rozšiřuje síť míst, kde bude moci občan získat výpisy např. z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, z rejstříku trestů či výpisy z katastru nemovitostí. Kromě příslušných registrů to bude možné na obcích z rozšířenou působností, na matričních úřadech, na poště i krajských úřadech.

Zastávám však názor, že je to dočasná cesta, do budoucna bychom měli dospět do situace, kdy bude–li po občanovi nějaký úřad požadovat jakýkoliv výpis, nebude z občana dělat pošťáka, který mu jej dodá, poté kdy jej za úhradu obdržel, ale úřad si jej v rámci sítě orgánů veřejné správy zajistí sám a zdarma.

Petr Vícha
senátor za ČSSD


Publikováno: 18.7.2007

Zpět   Poslat e-mailem článek  Vytisknout


Copyright © 2007 - 2022 Petr Vícha  | web&design by delameweby.cz | Valid XHTML 1.0  | Počet návštev: 354819