Petr Vícha pro Parlamentní listy: "Na politiku si v Bohumíně nehrajeme!"

Výzva ÚVV ČSS doporučuje, aby poslanec PS PČR zvolený za ČSSD nekumuloval tuto veřejnou funkci s funkcí hejtmana, náměstka hejtmana, primátora či náměstka primátora, uvolněného člena krajské rady či uvolněného člena rady statutárního města. V případě mandátu senátora se ale ve výzvě o kumulaci nehovoří a vy osobně jste tak nejen členem horní komory, nýbrž i starostou. V čem vidíte hlavní výhody a jak se vám daří mandáty propojit? Jak se například snažíte využít mandát senátora ve prospěch regionu?

Je třeba nejprve uznat, že práce poslance je časově náročnější. Naproti tomu v Senátu se ukazuje z jeho složení, že v něm začínají převažovat lidé, kteří mají zkušenosti z komunální politiky, často uspějí starostové či hejtmani. Lidé jejich práci znají a podle toho je posuzují u voleb. A naopak starostové se každodenně setkávají s občany a jejich konkrétními problémy, a proto mají při rozhodování o zákonech možnost posoudit je z praktického pohledu. Setkávám se také se starosty ostatních obcí a dopředu je informuji o projednávaných zákonech. Severní Morava, a Karvinsko zvlášť, mají své specifické problémy - nezaměstnanost a sociální problematiku.

Jak jste si posteskl pro naše stránky, zhoršující se sociální situace lidí a prezidentova amnestie způsobila v Bohumíně nárůst trestné činnosti. Jak se situace vyvíjí dnes? Neobáváte se vyhrocení situace a eskalace sociálního napětí ve městě?

V Bohumíně opravdu došlo k nárůstu trestné činnosti oproti minulému roku. Díky dobré práci městské i státní policie se však daří nárůst eliminovat a mnoho nenapravitelných amnestovaných je již na cestě zpět do vězení. Ale sociální situace v okrese Karviná dobrá není. Bohumín má sice na Karvinsku nejnižší nezaměstnanost, ale okres jako takový vysoce převyšuje průměr ČR. A i to má u některých skupin obyvatel vliv na nárůst trestné činnosti.

Město se vyjádřilo negativně k záměrům změny trasy příměstské dopravy z Bohumína do Ostravy, kdy by občané Bohumína přišli o přímé spojení s centrem Ostravy. S jakou odezvou se námitky setkaly a máte vy osobně nějaké možnosti, jak záměr ovlivnit?

Jedná se o pochopitelný záměr města Ostravy vytěsnit z centra příměstskou dopravu ze sousedních měst, ukončit ji na terminálech na hranici Ostravy a přimět tak cestující z okolí využít více jejich městskou hromadnou dopravu. Tyto záměry je však třeba posuzovat citlivě, aby naopak nepřibylo aut a neubylo cestujících. Naprostá většina Bohumíňáků tuto změnu v rozsáhlém průzkumu odmítla jako zcela nevyhovující. Věřím, že Ostrava nebude tyto změny prosazovat násilím. Je zde navíc hlavní objednatel veřejné dopravy – Moravskoslezský kraj, a ten dohlíží velmi moudře na spravedlnost v této oblasti.

Mě osobně zaujaly lavičkostezky, které vzniky v Bohumíně, a jejichž smyslem je nabídnout především starším lidem při jejich cestách pěšky místo ke krátkému odpočinku. Jakým dalším způsobem podporuje radnice ve městě život seniorů? Jak byste například hodnotil úroveň a dostupnost sociálních a pečovatelských služeb?

Město má zřízenu příspěvkovou organizaci Centrum sociálních služeb, která dobře spolupracuje jak s krajským Domovem Jistoty a občanskými sdruženími, tak s výborně fungujícím Klubem seniorů. Máme zpracován komunitní plán a troufnu si říct, že právě o aktivní život seniorů se staráme nadstandardně. Oni si to také za svou celoživotní práci zaslouží. Senioři jezdí na zájezdy po celé republice, mají místo, kde se scházejí, studují Univerzitu třetího věku, hrají kuželky, mají svou olympiádu a je úžasné pozorovat naše babičky a dědečky při těchto soutěžích. V letošním roce jsem navíc nově spustili službu Senior taxi, která za 15 korun dopraví každého zájemce nad 70 let do nemocnice, k lékaři, na nádraží či úřad. Zbytek hradí město. Služba je velmi žádaná a prospěšná a vůbec pro nás není drahá.

Co je vaší osobní prioritou jako starosty do konce volební období? A budete se také snažit příští rok obhájit mandát starosty? V případě senátorského mandátu se vám to loni podařilo.

Za pár týdnů mi bude padesát a právě vstupuji do dvacátého roku svého starostování. Máme na radnici skvěle sehraný tým, a to napříč politickým spektrem, i když nezastírám, že s početní dominancí ČSSD, jíž jsem členem. Ale na politiku si u nás nehrajeme a je-li něco mým cílem, tak aby to tak bylo i nadále. Ve městě musí slušní lidé spolupracovat. Momentálně jsou našimi největšími investicemi rekonstrukce kulturní památky secesního Národního domu a stavba víceúčelové sportovní haly. Přestože se jedná o nejnákladnější akce posledních let, dbáme na to, aby město dobře hospodařilo, i když nám od státu chodí v posledních letech méně daní. Věříme, že zase bude lépe. A také věříme, že jsme dobře pracovali a opět dostaneme důvěru spoluobčanů pokračovat.Publikováno: 6.9.2013

Zpět   Poslat e-mailem článek  Vytisknout


Copyright © 2007 - 2022 Petr Vícha  | web&design by delameweby.cz | Valid XHTML 1.0  | Počet návštev: 353761