"Do druhého důchodového pilíře nikdy nevstoupím," říká Petr Vícha

Studentka Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, oboru Politická a kulturní geografie, Petra Kantorová vyzpovídala v rámci svého předmětu Politický systém ČR senátora a starostu Bohumína Petra Víchu. Přepis rozhovoru najdete v následujících řádcích.

Do politiky jste vstoupil v roce 1994, kdy jste vyhrál komunální volby a stal se starostou. Od té doby jste ušel úctyhodnou cestu až k pozici senátora. Jak jste vnímal přechod z komunální do vysoké politiky? Měnil se Váš názor na politiku jako takovou?

V době zvolení senátorem jsem již zkušenosti z "vyšší " politiky měl. Byl jsem několik let krajským předsedou ČSSD, krajským zastupitelem a čtyři roky místopředsedou celorepublikové ČSSD pro komunální politiku, to vše samozřejmě postupně. Přesto to pro mne byla veliká změna. Zejména první dvouleté období, kdy ODS měla v Senátu většinu a neprosadili jsme vůbec nic, bylo frustrující. Pak se to však postupně zlepšovalo a když přišel i nějaký konkrétní úspěch, třeba v podobě schváleného zákona o loteriích, tak si člověk začal říkat, že to může mít smysl.

Skloubit tyto dvě veřejné funkce je určitě velmi složité. Jak se to daří Vám?

Pokud by neexistoval perfektní tým na radnici a možnost se elektronicky poprat s veškerou poštou a využít čas k práci třeba i ve vlaku, pak by to bylo nemožné. Je to však vše na úkor volného času, koníčků a rodiny.

Na základě kterých kritérií se rozhodujete při hlasování v Senátu? Do jaké míry Vaše rozhodování ovlivňuje Vaše politická příslušnost?

Jsem zvolen za ČSSD a ta má nějaký program, který z velké části ctím, a proto jsem byl také zvolen. Jistě ne kvůli své genialitě, ale kvůli programu strany, za kterou jsem kandidoval. To ovlivňuje mé hlasování v těch programových záležitostech. Ale velká většina zákonů je technického charakteru a velká část se týká komunální problematiky, kterou dobře znám. A tam se tedy rozhoduji podle svých zkušeností.

Jaké jsou teď Vaše cíle v Senátu?

Jsem předsedou senátního klubu ČSSD, máme dobrý tým, ten chci stmelovat a chtěl bych, abychom odváděli dobrou práci. Jiné ambice nemám.

 Jak probíhají Vaše senátorské týdny?

Práce v Senátu se špatně plánuje, protože jsme závislí na tom, kdy nám z Poslanecké sněmovny přijdou zákony, které pak musíme do 30 dnů probrat. Ode dne, kdy přijdou a přidělí se příslušným výborům, je třeba prostudovat stanovisko právníků Senátu, poradit se s odborníky, projednat zákony v příslušném výboru (jsem členem Výboru pro veřejnou správu, životní prostředí a územní rozvoj) a pak se připravit na projednání v plénu Senátu, probrat to s kolegy v našem senátním klubu. Každý senátor je členem jiného výboru a nikdo nemůže rozumět všemu. V době, kdy probíhá jednání pléna Senátu bývám v Praze tři až čtyři dny, jindy tak dva dny v týdnu a pracuji také v senátní kanceláři v Bohumíně. A jako z Prahy řeším věci týkající se Bohumína, tak někdy naopak řeším z Bohumína věci senátní.

Jakými tématy se momentálně zabýváte ve Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí?

Často řešíme zákony týkající se odpadů a ovzduší, Národního parku Šumava, zabýváme se  různými evropskými směrnicemi ohledně životního prostředí a také zákony týkajícími se obcí. Momentálně budu zpravodajem novely zákona o loteriích, který má řešit podporu sportu.

Jaké jsou Vaše plány v Bohumíně?

Těch je stále mnoho. Pravidelně kontrolujeme plnění našeho čtyřletého programu a momentálně plánujeme další cíle. Chceme být dobře připraveni na další programové období a připravujeme mnoho projektů. Letos začneme u aquacentra se stavbou víceúčelové sportovní haly a budeme opravovat Národní dům ve Starém Bohumíně, který je kulturní památkou. A poté, co jsme vyměnili ve všech městských bytech okna budeme zateplovat věžové domy a další napojovat na centrální zásobování teplem z dětmarovického teplovodu. Ve městě je stále co dělat, tím je to pestré a nenudí to! A bohužel někdy musíme řešit i nepříjemné věci. Teď jsme například přišli na případ podvodu u dvou úřednic, a i to musíme dořešit.

Četla jsem Vaše prohlášení o druhém důchodovém pilíři. Co by se muselo změnit, abyste do takového systému vstoupil?

Do takového systému nikdy nevstoupím a varuji všechny občany. Do systému, ze kterého nelze vystoupit a který může kdykoliv zkrachovat a připravit lidi o úspory, a který naopak vyvádí prostředky ze stávajícího systému, ze kterého jsou placeni nynější důchodci, by měl opravdu každý velmi pečlivě zvážit svůj vstup.

Co byste vzkázal mladým lidem, kteří nevědí, koho mají volit a často tak volí, pro ně, menší zlo?   

Nebyl bych objektivní rádce! Každý je svého štěstí strůjcem. Ale myslím, že voliči se již nechali mnohokrát napálit, jak pěkně zpívá Tomáš Klus. Měli by si to pamatovat. A používat svou hlavu. A jít k volbám.



Publikováno: 30.5.2013

Zpět   Poslat e-mailem článek  Vytisknout


Copyright © 2007 - 2022 Petr Vícha  | web&design by delameweby.cz | Valid XHTML 1.0  | Počet návštev: 353761